[mk_title_box color=”#393836″ highlight_opacity=”0.3″ size=”18″ line_height=”34″ font_weight=”inherit” letter_spacing=”0″ stroke=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”none” align=”left”]

VNOJ Docentendag WINDESHEIM 10 november 2016


Voor meer informatie over de presentaties kan contact worden opgenomen met de docent van de workshop.

[su_divider top=”no” divider_color=”#00c8d7″ margin=”40″]

Workshops

WORKSHOP Arteveldehogeschool Gent. ‘Elk leven is een verhaal’.

Door Eva Moeraert, audiodocente.

Het project ‘Elk leven is een verhaal’ van naar voor. Evazal in de workshop uit de doeken doen hoe het project tot stand kwam, hoe de aanpak verliep, welke resultaten geboekt werden .

WORKSHOP Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Crossmediaal Project 3XM.

Door Frederik Marain, lector online media en Wouter Frateur, lector geschreven media.

Binnen ons programma hebben we een crossmediaal project (project 3XM) ingevoerd, waaraan alle studenten van het tweede jaar participeren. Zij doen dat elk vanuit hun trajectkeuze: studenten Geschreven Media, studenten online Media, studenten Radio en studenten Televisie gaan in gemengde redactiegroepen een inhoudelijk project uitwerken.
Dit opzet is vorig academiejaar tijdens het tweede semester voor het eerst uitgewerkt en uitgevoerd.
Een presentatie over hun ervaringen met en de verbeterpunten voor dat crossmediaal Project 3XM in het tweede jaar Journalistiek.

WORKSHOP Howest Kortrijk. Een bootcamp Journalistiek als aftrap voor het academiejaar.

Door Michel Vermeersch, lector journalistiek .

Een bootcamp Journalistiek als aftrap voor het academiejaar. Elk jaar starten onze eerstejaars hun studie met een week „bootcamp”. Die week maken ze kennis met diverse aspecten van de journalistiek via workshops. Daarbij gaat het ook om kennis en vaardigheden die soms pas in de hogere jaren van hun opleiding aan bod komen. Ze ervaren in die week al min of meer wat het is om journalist te zijn, welke attitudes en vaardigheden ze moeten bezitten of verwerven. De workshop legt uit hoe we dit precies aanpakken.

WORKSHOP Fontys Hogeschool Journalistiek. FHJ Verify.

Door Monique Hamers, onderwijsontwikkelaar en docent Journalism Studies en Gemma van der Kamp, docent digitale journalistiek .

Hoe positioneer je factchecken in het hart van je journalistieke opleiding? Hoe maak je verificatie tot vanzelfsprekend onderdeel van de journalistieke ontwikkeling van je studenten? Hoe gebruik je het digitale kennen en kunnen van studenten om een verificatiecentrum neer te zetten dat bruist en van hen is? FHJ-docenten Gemma van der Kamp en Monique Hamers ontwikkelden een plan hiervoor dat vanaf dit studiejaar wordt uitgerold. We kijken uit naar jullie feedback op onze plannen.

WORKSHOP School voor de Journalistiek Utrecht. De Hyper Local Classroom.

Door Judith Popken.

De Hyper Local Classroom–nieuw eerstejaarsprogramma in Utrecht.

Het nieuwe eerste jaar waarin het onderwijs helemaal geïntegreerd wordt aangeboden in een HyperLocalNewsroom. Iedere eerstejaarsgroep (28 studenten) maakt een hyperlocal voor een middelgrote gemeente in de buurt van Utrecht.

 

WORKSHOP Windesheim Zwolle. Fact-checking is dood, leve fact-checking!

Door Thomas van Boeschoten en Marijke van den Berg.

Met de opkomst van sociale media is er steeds meer vraag naar, maar ook aanbod van, fact-checks. Nu steeds meer mensen feiten “checken”, niet zelden vanuit een bepaald referentiekader of politieke kleur, rijst de vraag wat deze fact-checks nog waard zijn. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als fact-checking, als we niet eens weten welke feiten relevant zijn (en welke niet)? Hoe is het mogelijk dat een coherente verzameling van correcte feiten samen tot een onjuist verhaal kunnen leiden? Welke rol speelt de toenemende beschikbaarheid data, maar ook datawijsheid, hierin? Thomas Boeschoten analyseert hoe fact-checking op verschillende niveau’s plaats kan vinden en bevraagt hierbij onze notie van fact-checking en hoe de opkomst van sociale media steeds meer druk op dit proces legt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat journalisten het verschil herkennen tussen een platte feitencheck en diepergaande research om de complexiteiten van de hedendaagse realiteit te kunnen becommentariëren?

WORKSHOP Thomas More Mechelen. ‘’Flair on Air, Thomas More on the Floor’’.

Door Jeroen Franssens, radiodocent.

‘’Flair on Air, Thomas More on the Floor’’.
Een radioproject met flair van Thomas More in Mechelen.
Het project houdt in dat studenten – na een briefing over het doelpubliek van Flair en de inhouden die Flair wil aanreiken – op zoek gaan naar voor Flair interessante onderwerpen, die ze uitwerken in een radioprogramma met reportages en interviews. Ze maken het programma in de radiostudio van Flair, begeleid door een radiomaker van Flair. Die laatste geeft (samen met de radiodocent) de studenten feedback en bepaalt wat geschikt is om op de website van Flair te posten.

WORKSHOP Erasmushogeschool Brussel. ‘Tease The Teacher’.

Door Peter Mast, docent journalistiek.

Al enkele jaren schuim ik het internet af opzoek naar applicaties en softwareprogramma’s die nuttig kunnen zijn voor docenten en/of journalisten.
Tijdens ‘Tease The Teacher’ stel ik graag enkele vondsten voor.

WORKSHOP Plagiaat

Door Theo Dersjant, docent journalistiek .

We hebben er allemaal mee te maken: met de vraag hoe we authenticiteit van het werk van onze studenten kunnen monitoren. In deze werkgroep worden ervaringen en methodes uitgewisseld. Wat is een succesvolle aanpak van het gevaar dat studenten die onder druk staan, over de ethische schreef gaan? Hoe te sanctioneren? Wat kunnen we van elkaar leren? En: is samenwerking in deze zinvol?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *