VNOJ (Vlaams Nederlandse Opleidingen Journalistiek) verenigt de zes Vlaamse en vier Nederlandse Bacheloropleidingen Journalistiek. Het VNOJ is een permanent platform voor overleg en debat over ontwikkelingen in de journalistiek en in het journalistiek onderwijs. Doel is het gezamenlijk bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en zodoende een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het vak in het Nederlandse taalgebied. De VNOJ-opleidingen zijn allen lid van de European Journalism Training Association (EJTA). Alle opleidingen zijn positief geaccrediteerd door de NVAO.

De Arteveldehogeschool is de grootste opleiding journalistiek in Vlaanderen. Die opleiding is actief, breed en gericht op het werkveld. Vanaf het eerste jaar worden studenten ondergedompeld in de journalistieke wereld. Naast een stevige algemene basis, krijgen ze meteen een fikse brok praktijk. In het opleidingsonderdeel Crossmediale projecten maken ze kennis met alle media en staan de verschillende beroepsrollen (researcher, tekstschrijver, beeldenverteller, digital creative …) van de journalist centraal. In het tweede en derde jaar wordt op dat alles voortgebouwd. We maken van de student een online journalist met een sterk digitaal profiel, die zelf kiest hoe hij zich wil profileren (via tekst, audio of video) en die zich via het SelfLAB kan verdiepen in zijn interesses (sport, politiek, mode, film …). Met creatieve weken, gastdocenten, stages in binnen- of buitenland en zoveel meer bereiden we studenten voor op de overstap naar het mooiste beroep ter wereld.

Contact:
Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent
Meer info:
www.arteveldehogeschool.be

Deze praktijkgerichte opleiding wil jonge journalisten klaarstomen voor het beroepenveld in een vierjarige bacheloropleiding. De nadruk ligt hier op het ontdekken, selecteren, analyseren en produceren van nieuws. Hoe kan je als journalist dit nieuws het beste omzetten in woord, beeld of geluid? Bovendien gaat er bijzondere aandacht uit naar de samenleving. Hoe is deze opgebouwd en welke processen vinden hierin allemaal plaats? Voor journalisten is het belangrijk de beweegredenen van mensen te achterhalen en om nieuwsfeiten correct te belichten. De opleiding heeft vier pijlers, waarop het curriculum is gebouwd: 1. Nieuwsjagen en research, 2. Journalistieke verhalen, 3, Journalistieke concepten, 4. De ondernemende journalist. Er zijn twee uitstroomprofielen: schrijvende journalistiek en audiovisuele journalistiek.

Contact:
Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede
Meer weten:
www.che.nl

De School voor Journalistiek in Utrecht werd 50 jaar geleden opgericht en is daarmee de oudste hbo-opleiding journalistiek in Nederland. De opleiding maakt nu onderdeel uit van de Hogeschool Utrecht. Speerpunten van de studie zijn het internationale karakter en het eigenzinnige, onafhankelijke karakter van de ‘Utrechtse School’. Daarbij wordt sinds een aantal jaren het onderwijsprogramma radicaal vernieuwd met veel meer aandacht voor crossmedia, een ondernemende beroepshouding en de verdieping van de onderzoeksvaardigheden van de journalist in spé.

Contact:
Instituut voor Media – School voor Journalistiek
Hogeschool Utrecht
Heidelberglaan 15
3584 CS Utrecht
Meer weten?

www.hu.nl

De opleiding Journalistiek van Hogeschool Windesheim is een vierjarige beroepsopleiding op bachelorniveau en levert studenten op voor journalistieke functies bij alle media. Voor mediabedrijven is de opleiding een maatschappelijk betrokken partner die door middel van onderwijs, onderzoek en advies wil bijdragen aan de kwaliteit van de journalistieke media. Speerpunten zijn constructieve journalistiek, crossmedialiteit en ondernemerschap. De opleiding werkt nauw samen met de lectoraten Media & Civil Society en Constructive Journalism.

Contact:
Hogeschool Windesheim, Campus 2-6 8017 CA Zwolle
Meer weten?
www.windesheim.nl

In het verlengde van een positieve visitatie/accreditatie werd het programma van de BA Journalistiek van de Brusselse Erasmushogeschool grondig vernieuwd. Met in het eerste jaar naast print, ook al een flinke injectie radio, tv en online. Met meer aandacht voor journalistiek onderzoek én ondernemerschap, en voor sociale media als research-, pitch- én publicatie-tool. En met een eigen leerlijn digital storytelling, geënt op www.erasmix.be , het eigen multimediaplatform. De opleiding biedt een mix van dynamische werkvormen, stages in het tweede en derde jaar, naast een karrenvracht journalistieke praktijk. Professionele lesgevers en projectbegeleiders – met heel wat gastdocenten uit de media – staan daarbij centraal.

Contact:
Erasmushogeschool Brussel
Zespenningenstraat 68-70, 1000 Brussel
Meer info:
www.erasmushogeschool.be

De studie journalistiek bij Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) is een vierjarige hbo-bachelor opleiding. De FHJ biedt een omgeving met moderne voorzieningen, waarin studenten vanaf de eerste dag aan de slag gaan met kennis, vaardigheden en de houding die nodig zijn voor het beroep van journalist. Het onderwijs is praktijkgericht, met op actuele ontwikkelingen gebaseerde informatie en projecten die zo dicht mogelijk aansluiten bij de journalistieke praktijk.
Kernwaarden voor de opleiding zijn innovatie en betrouwbaarheid.

Contact:
Fontys Hogescholen
Postbus 347, 5600 AH Eindhoven
Meer info:
www.fontys.nl

De 3-jarige bacheloropleiding Journalistiek aan Thomas More Mechelen besteedt doorheen het hele traject aandacht aan online publiceren. Daarnaast kunnen studenten zich stapsgewijs specialiseren in het medium van hun voorkeur: print, radio of tv. Dat gebeurt in een cross- en transmediale context. Studenten hebben met de practice enterprise 21bis.be een eigen medium, waarop dagelijks gepubliceerd en live gestreamd wordt. De opleiding werkt ook nauw samen met het werkveld voor gastlezingen, workshops en journalistieke projecten en opdrachten. Creativiteit, flexibiliteit en dynamiek staan centraal, in combinatie met een open blik op de wereld.

Contact:
Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis, 2800 Mechelen
Meer info:
www.thomasmore.be

De opleiding Journalistiek van AP Hogeschool combineert ruime aandacht voor algemene kennis en een groot pakket taal- en redactievaardigheden  met mediatechnieken. Vanaf de eerste dag zijn de studenten bezig met journalistieke praktijk en actualiteit. De studenten kiezen vanaf het tweede programmapakket voor een eigen traject: geschreven media, radio of televisie. Dat gebeurt niet geïsoleerd maar in een multimediale omgeving.  Zowel individueel als in groepsprojecten leggen ze dwarsverbindingen en werken ze samen met de andere trajecten.  Het vernieuwde programma hanteert actualiteit, digital content creation, cityjournalism en mobility als kernwoorden. De opleiding werkt intensief samen met oud-studenten, professionals en externe opdrachtgevers voor authentieke journalistieke producten. Er zijn vier APmedia: Den Triangel (wijkkrant, 4000 ex.), Crap (campusradio), Flash Tv (campus TV) en AP JOU (website).

Contact:
Artesis-Plantijn Hogeschool

Departement Management & Communicatie (MC)
Opleiding Journalistiek
Meistraat 5, 2000 Antwerpen
Meer info:
www.ap.be

De opleiding journalistiek van de hogeschool PXL vormt multimediale journalisten die met een open en kritische blik de wereld kunnen verslaan. Vertellers die  te allen tijde het relevante journalistieke verhaal laten primeren, wars van de waan van de dag en onafhankelijk van toevallige trends in de media.  De hogeschool heeft hiervoor een uniek  samenwerkingsverband afgesloten met het Mediahuis, waarbij de studenten vanaf het tweede jaar dicht bij de werkvloer begeleid en voorbereid worden op een carrière in de media. Talentmodules zorgen er voor dat de studenten zich verder kunnen bekwamen in onderzoek, presentatie of digitale content creatie.  We leveren ondernemingsgezinde journalisten af die lokaal én nationaal hun weg  vinden.

Contact:
Vildersstraat 5

B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 80
Meer info:
www.pxl.be

De opleiding Journalistiek van Howest is een zeer praktijkgerichte opleiding, waar de student leert werken met en voor drie media: print, radio en televisie. Pas in het laatste jaar kan de student zich specialiseren, zonder de andere media uit het oog te verliezen. Die crossmediale werkwijze staat centraal in de opleiding die journalisten wil klaarstomen voor een job in een supersnel veranderend medialandschap. De studenten kunnen hun aangeleerde vaardigheden in de praktijk omzetten door mee te werken met het medialab Quindo, een initiatief van Howest en stad Kortrijk. Als enige opleiding in Vlaanderen biedt Journalistiek Howest een keuzetraject Sportjournalistiek aan, waarin studenten alle noodzakelijke vaardigheden en kennis verwerven die elke journalist moet bezitten, maar zich ook kunnen verdiepen in het specifieke van de sportjournalistiek.

Contact:
Opleiding Journalistiek
Campus The Square, Luipaardstraat 12, 8500 Kortrijk
Meer info:
www.howest.be