VNOJ Docentendag PXL 12-11-2015

1. Plenaire zitting

‘Kan het wat minder chagrijnig?’

Björn Soenens

Is de journalistiek te negatief? Geeft de journalistiek nog een juist beeld van de wereld? Geloven de mensen de journalistiek nog? Is iedereen journalist en is dat het probleem? Heft journalistiek een hoger doel of is het van ‘publish and be damned’?

Moet elke politicus worden gefileerd? Of kan het ook anders? Wat is nu eigenlijk die omstreden constructieve journalistiek? Is dat nieuws met een roze bril, of net niet? Wat heeft de journalistiek nodig om te overleven?

Björn Soenens(1968) is hoofdredacteur van Het Journaal. Hij is bekend vanwege zijn uitgesproken visie op een nieuwe journalistiek. Bij het grote publiek is hij al vele jaren bekend door zijn verhalen op radio en tv over Amerika. Hij schreef er ook twee boeken over: “Blijven proberen, Obama” (2010), en “Amerika, een biografie van dromen en bedrog”(2012). Hij maakte ook het radioprogramma “Closing Time USA” vol Americana.

 

Erik van Gruijthuijsen

 Kranten moeten “minder chagrijnig” worden. Levenslustiger en optimistischer, zonder het ‘echte nieuws’  te willen verdringen. Vindt Erik van Gruijthuijsen. Is er ruimte voor optimisme in de – met name regionale – journalistiek? Welke keuzes maakt een journalist dan en kan dit eigenlijk wel zonder de principes van het vak geweld aan te doen?

Erik van Gruijthuijsen geeft leiding aan de vernieuwing en integratie van de Wegener-kranten met het AD; één landelijke en veertien regionale en stadstitels met dagelijks bijna één miljoen gedrukte oplage en 1,8 miljoen online-bezoekers. Van Gruijthuijsen begon als leerling-journalist bij De Gelderlander in Tiel en Arnhem en maakte als hoofdredacteur van Het Parool een Amsterdamse stadskrant, de eerste op tabloid in Nederland. Daarna was hij zeven jaar directeur/hoofdredacteur van persbureau ANP, voordat hij in 2014 als directeur/uitgever voor Wegener terugkeerde in de dagbladsector. Bij de overname van Wegener door de Persgroep, een bedrijf dat hij kent uit zijn tijd bij Het Parool, werd hij benoemd tot directeur journalistiek.

Presentatie: klik hier

VNOJ Docentendag PXL 12-11-2015

2. Best practices

WORKSHOP 1, Ede: media-expedities

Door Douwe Schaaf 

Met een rijke, 25-jarige geschiedenis zijn de jaarlijkse journalistieke expedities een hoogtepunt van de opleiding in Ede. Studenten gaan de uitdaging aan om hun vak te bedrijven buiten hun eigen wereld(je), met andere ogen te kijken naar / op plekken waar ze nooit op vakantie zouden gaan en (hun eerste) stappen op freelance-pad te zetten met als ultieme doel de reis terug te verdienen met publicaties. De reizen gaan naar Europese landen met elk jaar een kans voor de best voorbereide groep om een andere contintent te bezoeken. Voorbereidende lesprogramma’s over Europa en over ondernemerschap vormen de springplank voor niet te vergeten ervaringen.

Presentatie : klik hier

 

WORKSHOP 2, Zwolle: Nieuwe oogst uit Zwolle

Door Gonnie Eggink

 

Sinds februari 2013 studeren studenten Journalistiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle af met een journalistiek product en een onderzoeksverslag. Bij de afstudeerproductie kunnen studenten samenwerken met de beroepspraktijk of kiezen voor een eigen onderwerp. Het onderzoek wordt uitgevoerd in projectvorm en gebeurt onder leiding van docentonderzoekers van het Kenniscentrum Media. Deze nieuwe manier van afstuderen heeft grote voordelen. Ook de nadelen zullen echter niet onderbelicht blijven in deze workshop. Wie alvast een kijkje wil nemen, kan terecht op de website Zwolse nieuwe. Door Gonnie Eggink, Hogeschool Windesheim Zwolle

Presentatie : klik hier

 

WORKSHOP 3, Tilburg: Ondernemerschap en innovatie

Door Bart van Teeffelen

 

Het FHJ-programma Ondernemerschap en Innovatie speelt in op de huidige staat van de journalistiek en de behoeften die daaruit voortkomen bij mediabedrijven, maar ook bij beginnende journalisten. De eerste pijler is ondernemerschap. Bij O&I krijgen studenten antwoord op allerlei ondernemersvraagstukken. Hoe richt je een bedrijf op? En natuurlijk: hoe ontwikkel je een journalistiek concept? Met die laatste vraag komen we bij de tweede pijler van O&I, namelijk innovatie. Bestaande mediabedrijven zoeken naar andere vormen om nieuws te publiceren en nieuwe bedrijven met andersoortige nieuwsproducten zien het levenslicht. Studenten zoeken binnen O&I naar kansen en ontwikkelen, met hun eigen bedrijf, nieuwe journalistieke concepten. O&I is een vierdejaars vak dat aansluit op de profielen die studenten kiezen in het derde jaar en dat hen de mogelijkheid biedt om na het afstuderen met een eigen bedrijf de markt op te gaan.

Presentatie :

 

WORKSHOP 4, Kortrijk: Werken met BReeDBeeLD

Door Tom van Gijsegem

 

De tool BReeDBeeLD laat mediamakers nadenken over diversiteit in onze moderne media. Deze tool belicht hoe mensen met een beperking in de media aan bod kunnen komen. We tonen hoe je er concreet mee aan de slag kunt én eerstejaars journalistiek de eerste stappen laat zetten in een human intrest-interview enerzijds en hen anderzijds leert hun idee/voorstel te presenteren.

Presentatie :

 

WORKSHOP 5, Antwerpen: Cross-disciplinary workshops met studenten Journalistiek en studenten IT

Door Frederik Marain

Zowel het werkveld als de opleidingen Journalistiek worden geconfronteerd met een grote nood aan meer kennis over het digitale.

Betekent dit dat we als opleidingen “journalists-programmers” moeten gaan opleiden?

Deze presentatie antwoordt “neen” op die vraag, maar pleit er wel voor om journalisten in opleiding te leren praten met IT-ers en software-ontwikkelaars. Het ligt voor de hand om daarbij gebruik te maken van de unieke omstandigheid dat we op hogescholen en universiteiten die twee soorten redelijk dicht bij elkaar hebben.

De presentatie biedt een inkijk in een experiment op AP Hogeschool, waarbij studenten Journalistiek samen met studenten IT aan een project werken voor een interactieve infografiek, gebaseerd op grote hoeveelheden data.

Presentatie : klik hier

 

WORKSHOP 6, Gent: Photography

Door Steven Meert

Van keuzevak voor laatstejaars tot verplichte stof voor alle eerstejaars. Dat is de sprong die Photography in het vernieuwde curriculum van de Arteveldehogeschool maakte. Photography jawel, want het vak wordt volledig in het Engels gedoceerd. En gesmaakt, want de studenten zijn er wild van. Het ontbreekt redacties vaak aan middelen om een beroep te doen op professionele fotografen, dus worden journalisten volop ingeschakeld om foto’s te nemen. Docent Steven Meert bereidt de studenten op die realiteit voor.

Presentatie :

 

WORKSHOP 7, Mechelen: Bedrijfsjournalistiek in een opleiding Journalistiek?

Door Kris Vanhemelryck

Wil je als freelance journalist overleven, kan het interessant – of noodzakelijk – zijn om bedrijfsjournalistieke opdrachten aan te nemen. Met die realiteit willen we ook onze derdejaarsstudenten laten kennismaken. Ze kunnen binnen het deelopleidingsonderdeel ‘Externe opdracht’ ervoor kiezen artikels te schrijven of tv-reportages te maken in opdracht van de communicatiedienst van de hogeschool. Hoe ga je om met het opzetten van ‘een andere pet’? En is zo’n opdracht verenigbaar met het aanleren van een kritische ingesteldheid?

Presentatie : klik hier

 

WORKSHOP 8, Brussel: Hoe de schoolomgeving te gebruiken als journalistieke grondstof

Door Stefan Moens

Hoe de schoolomgeving te gebruiken als journalistieke grondstof’ De eerstejaarsstudenten van de opleiding journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel worden ondergedompeld in de stad waar ze drie jaar zullen studeren. Meer dan 10 jaar geleden ontstond het idee om hen niet alleen in de stad te laten werken maar ook mét de stad. De studenten – verdeeld over kleine groepjes – adopteren gedurende drie maand een multicultureel stadsdeel van Brussel met de bedoeling deze wijk journalistiek in kaart te brengen: waar zitten de journalistieke verhalen van deze wijk? Waar vind ik de bronnen om dit verhaal te onderbouwen? … In de sessie gaan we na hoe dit project verloopt en welke de voor- en nadelen zijn van dit concrete journalistieke stadsproject.

Presentatie : klik hier

 

WORKSHOP 9, Utrecht: Opzetten van zo’n dynamische leer- en productiegemeenschap, getoetst aan onderwijs in datavisualisatie en infographics.

Door Gerard Smit

In de minor Datavisualisatie en Infographics maken studenten informatievisualisaties voor externe opdrachtgevers, zoals omroepen, overheidsinstellingen, gerechtelijke organisaties, onderzoeksbureaus, en belangengroepen.  Ze maken ook zogenoemde  ‘schaduwvisualisaties’
van het nieuws. Dit zijn visualisaties over actuele onderwerpen die ze toetsen aan visualisaties die erkende media maken over dezelfde
onderwerpen. De studenten doen dit alles in groepen van vier. Die groepen zijn samengesteld op basis van gekwantificeerde gegevens van
hun vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren. Zo krijg je teams waarin journalistieke vaardigheid, kennis van data en design,
ondernemerschap, inventiviteit en organisatorisch talent in verschillende personen is vertegenwoordigd. In de ondersteunende vakken datavisualisatie, ontwerp, techniek en storytelling werken de studenten
aan realistische opdrachten zoals het maken van kaarten, een visueel cv of een visueel ontwerp op basis van eigen onderzoek. In de workshop leer je hoe je zo’n dynamisch leer- en productiegemeenschap opzet en laat functioneren op basis van een theoretisch model van multidisciplinaire samenwerking.

Presentatie : klik hier

 

WORKSHOP 10, Hasselt: Sniper technologie in de digitale wereld.

Door Bert Sap.

Journalistiek en technologie gaan hand in hand. Maar waar die technologie vroeger hoofdzakelijk bestond uit drukpersen en radio- en televisiezenders werpt de digitale technologie de journalistiek nu tientallen online platformen en publicatietechnieken toe. Moet je als opleiding journalistiek elke nieuwe technologische opportuniteit in je lessenpakket opnemen? Lever je betere journalisten af, als je elke nieuwe digitale hype aanpakt? Of laat je best je studenten proeven van de verschillende mogelijkheden en laat je hen zelf keuzes maken? In deze sessie krijg je een flink aantal praktijkvoorbeelden en tips aangereikt, om je te helpen door de bomen het bos nog te zien.  De sessie wordt gegeven door Bert Sap, techie en digitale whizzkid van de opleiding Journalistiek aan de PXL.

Presentatie : klik hier

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.